จองตั๋วเครื่องบิน Nok Air

จองตั๋วเครื่องบินด่วน Nok Air
สำรองที่นั่ง

02-077-1997, 02-077-1989

จองตั๋วเครื่องบินง่ายกว่าใคร เพียงโทรหาเราท่านจะได้บริการที่เหนือระดับที่ท่าไม่เคยพบมาก่อนจากการ บริการลูกค้ามาแล้วกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะบินแบบหมู่คณะ หรือบินด่วน เราสามารถจัดการให้ท่านได้อย่างที่ต้องการ โทรหาเราสิคะ 02-077-1997 หรือ 02-077-1989

จองง่าย จ่ายสะดวก หลากหลายช่องทาง

โทร. 02-077-1997, 02-077-1989

โทร. 02-077-1997, 02-077-1989

โทร. 02-077-1997, 02-077-1989

เรามีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการเช็คอิน เพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบที่เป็นxคุณ ไม่ว่าจะเป็นที่หน้าเคาน์เตอร์ โมบายแอพ หรือที่หน้าเว็บไซต์ ก็สามารถเช็คอินได้ตามที่ท่านต้องการ

เช็คอินหน้า เคาน์เตอร์
• เหมาะสำหรับผู้เดินทางกับเด็กหรือ เดินทางในเที่ยวบินต่างประเทศ
• เที่ยวบินในประเทศ เปิด 2 ชั่วโมง ปิด 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
• เที่ยวบินต่างประเทศ เปิด 3 ชั่วโมง ปิด 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง

เช็คอินทางนกแอร์แอพพลิเคชั่น
• ข้อดี คือ ประหยัดเวลา, ไม่ต้องเข้าคิวเช็คอิน, ถึงสนามบินแล้วขึ้นเครื่องได้เลย
• เที่ยวบินในประเทศ เปิด 24 ชั่วโมง ปิด 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
• เที่ยวบินต่างประเทศไม่เปิดรับเช็คอิน

เช็คอินทางเว็บไซต์
• ข้อดี คือ ประหยัดเวลา, ไม่ต้องเข้าคิวเช็คอิน, ถึงสนามบินแล้วขึ้นเครื่องได้เลย
• เที่ยวบินในประเทศ เปิด 24 ชั่วโมง ปิด 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง
• เที่ยวบินต่างประเทศไม่เปิดรับเช็คอิน

หมายเหตุ ผู้โดยสารที่ไม่สามารถใช้บริการเช็คอินทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นและโทรศัพท์
• ผู้โดยสารตั้งครรภ์
• ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก
• ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
• ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกันมากกว่า 9 ท่านในบุ๊คกิ้งเดียวกัน

หากคุณมีสัมภาระที่ต้องการทำเช็คอิน คุณสามารถฝากสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์รับฝากสัมภาระภายในสนามบิน

สำรองที่นั่ง 02-007-1997

สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน

     เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้วสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่าน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่าน เดินทาง เว้นแต่ว่าบริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป จะมีการจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกินที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อจำกัดของบริษัท ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สัมภาระที่จัดส่งล่าช้า

     กรณีที่กระเป๋าจัดส่งไม่ทันหรือเกิดความล่าช้า หลังจากที่ท่านถึงสนามบินแล้ว บริษัทฯอาจพิจารณาชำระเงินชดเชยไม่เกิน 500 บาทต่อท่าน โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ใบอ้างสิทธิ์ ” ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร โดยสารเครื่องบินที่สนามบิน และส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป “


สัมภาระที่สูญหาย

     กรณีที่ท่านถึงที่หมายปลายทางแล้ว 14 วัน แต่ยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระ ทางนกแอร์จะรับผิดชอบการสูญหาย ตามน้ำหนักกระเป๋าในอัตรา 400 บาท ต่อ 1 กิโลกรัมของกระเป๋าที่สูญหาย โดยจะชดใช้ให้ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋าที่สูญหาย 1 ใบ โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ใบอ้างสิทธิ์” ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป


สัมภาระที่เสียหาย

     ผู้โดยสารต้องแจ้งบริษัทฯใน ทันที ถ้าสัมภาระที่ลงทะเบียนของท่านได้รับความเสียหาย โดยแจ้งที่ศูนย์ภาคพื้นดินนกแอร์ที่สนามบิน บริษัทฯจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อกระเป๋าสัมภาระที่เสียหาย 1 ใบ ผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ใบอ้างสิทธิ์” ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบินที่สนามบิน และส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป

โทร. 02-077-1997, 02-077-1989